07 Úno 2016

Pokud se chceme zabývat určitou problematikou, základem úspěchu je dobrá znalost pojmů. V poslední době se často setkávám s pojmy rekonstrukce-modernizace- stavební úprava-přístavba-nástavba. A tak jsem se těmto výrazům podíval na zoubek. U pojmů přístavba a nástavba nalezneme poměrně dobrou oporu ve stavebním zákoně. Jedná se o rozšíření stavby do výšky u nástavby a půdorysné rozšíření u přístavby.