21 Čvc 2017

Muzeum, respektive Centrum stavitelského dědictví, se nachází v budově bývalého pivovaru v klášteře Plasích u Plzně. Sama budova je velmi citlivě renovována a tak je vlastně tím nejlepším exponátem, který dodává to správné kouzlo samotné expozici. Ta je dělena do několika tematických celků. Od poznání základních surovin, materiálů a výrobků, po hrubou stavbu, TZB či střešní konstrukce