13 Čvn 2016

Dům, domek, domeček

Vyhláška 501/2006 Sb. definuje rodinný DŮM jako stavbu pro bydlení, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a podkroví. Do roku 1994 se však běžně užíval