Rozpočtování není žádná hračka, ale já si hraju rád.

Už je to nějaký čas, co sázím položku za položkou v programu Stavitel+ od brněnské RTS.

Bez rozpočtu se neobejde dobrá smlouva o dílo a jen těžko pak máte stavbu pod kontrolou. 

Sestavím pro vás podrobný položkový rozpočet pro rodinné domy i stavby občanské vybavenosti. I s vodovodem a kanalizací si dokážu poradit, vy tak dostanete rozpočet za kompletní stavbu.

Protože se prokoušu celou dokumentací, upozorním vás na nesrovnalosti, které se čas od času v dokumentaci objeví. Víc očí prostě víc vidí.

Honorář za zpracování rozpočtu se odvíjí rozsahu stavby, náročnosti i kvality dokumentace. Nejčastěji si účtuji 0,22 až 0,25 % z rozpočtované částky  u novostaveb. Drobné stavby pak účtuji hodinovou sazbou.

 

TOHLE POTŘEBUJI