07 Úno 2016

Rekonstrukce vs. modernizace

Pokud se chceme zabývat určitou problematikou, základem úspěchu je dobrá znalost pojmů. V poslední době se často setkávám s pojmy rekonstrukce-modernizace- stavební úprava-přístavba-nástavba. A tak jsem se těmto výrazům podíval na zoubek.

U pojmů přístavba a nástavba nalezneme poměrně dobrou oporu ve stavebním zákoně. Jedná se o rozšíření stavby do výšky u nástavby a půdorysné rozšíření u přístavby.

přístavba

Ve smyslu změny dokončené stavby zná stavební zákon č. 183/2006 Sb. ještě jeden pojem a to stavební úprava. V tomto případě se jedná o úpravu, při které se zachová půdorysné a výškové ohraničení stavby 1). Tato definice tak ukrývá veškeré změny a úpravy stavby. Nahradit bychom ji mohli třeba slovem rekonstrukce či modernizace. Obecně pojmy rekonstrukce a modernizace stavební zákon nezná.Jak ale definovat rekonstrukci a modernizaci? Viz tabulka níže ↓↓↓.

   tabulka rekonsrtukce

Je zajímavé, že některé definice jsou si velice podobné. Těžko říci, kdo myšlenku použil první :-). Je třeba také připomenout pravý význam slova rekonstrukce, tedy re (znovu) konstrukce (stavba, zhotovení), návrat k původnímu stavu, jeho obnovení.

Osobně (a tedy v rozporu s některými odkazy na literaturu :-)) se přikláním k názoru:

graf rekonstrukce

  • při rekonstrukci se navracíme k původnímu řešení. Tj. konstrukci opravíme, změníme, ale neměníme její vlastnosti;
  • u modernizace se naopak dle mého jedná, když konstrukci přizpůsobujeme dnešním požadavků, především těm technickým;
  • v obou případech se bezpochyby jedná o zhodnocování objektu, potlačování opotřebení a prodlužování životnosti;
  • při změně využití stavby raději používám termín adaptace.

 


1)§2, odstavec 5 zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 183/2006 Sb.

Přišlo vám to užitečné?  

Podívejte se na další články nebo si nechte poradit.

 

Nenechte si utéct další dobré tipy
Dejte mi svůj email a nový článek vám vždy pošlu do schránky