17 Led 2022

Poslední tečka.

Udělal jsem poslední tečku. Nebojte, povídání nebude o koronaviru, ale o posledním článku mého webu. Ten vznikl jako blog v roce 2013, sloužil jako zápisník z cest zaměřený na stavařinu. Časem ale přerostl v osobní značku, jakési poznávací znamení. Za svou existenci prošel řadou změn. Některé legendární články mají své čtenáře dodnes.

Rozhodnutí o osudu webu nebylo jednoduché, ale cítím, že je třeba jít dál. Už jen z důvodu zastarání webu a nefunkčnosti některých částí.

Samotný web by měl ještě nějaký čas fungovat. Právě ale začínám pracovat na zcela novém konceptu svého podnikání. V popředí pak bude technicko-ekonomická stránka věci.

Posledních pár let se totiž významně věnuji rozpočtům, propočtům, odhadům nákladů, studiím proveditelnosti a dalším technicko-ekonomickým srandám.

Nový web: kolikstojidum.cz

Některé články se chystám přesunout, byla by škoda obsah nenávratně smazat. Přece jen, kdo by pak diskutoval o správné pozici nopové folie?

Závěrem se sluší poděkovat. Za vaši přízeň, zájem i kritické připomínky. To vše mi bylo skvělým koníčkem po řadu let.