06 Dub 2020

COVID 19 a dopady na stavebnictví

Právě sedíme doma, je karanténa a pohyb venku bychom měli omezit jen na nejnutnější. Mnohým z nás vrtá hlavou, jaké ekonomické dopady bude mít pandemie coronaviru. I mně! Jako živnostník se právem obávám o pravidelný příjem.

Polemiky, zdali dorazí ekonomická krize tak, jak ji známe z období roku 2008, necháme na ekonomech. V tuto chvíli však prožitou krizi můžeme využít pro odhady vývoje – třeba i ve stavebnictví.

**oranžová křivka**

Co do počtu dokončených rodinných domů stavební průmysl po roce 2008 ještě dobíhal. Jednalo se o stavby započaté „před krizí“. Pokles výstavby se tak projevuje se zpožděním dvou let. Podobně tak lze uvažovat, že zvýšený zájem o výstavbu se projevil dříve než v roce 2016.

Dopad na počet dokončených rodinných domů tak budeme pozorovat až za pár let. Nicméně váhavost některých investorů u svých investičních záměrů můžeme cítit již dnes. 

**modrá křivka**

Druhým dostupným ukazatelem jsou náklady na výstavbu rodinných domů, respektive rozpočtové ukazatele společnosti RTS. Byť si z jejich přesnosti často dělám legraci, právě vývoj trhu mohou reflektovat poměrně dobře. Po roce 2008 se náklady na výstavbu ustálily kolem 5 000 Kč na kubík, zvýšení přinesl až rok 2013.

Osobně výrazný propad cen ve stavebnictví nyní neočekávám. Sice ochladne poptávka, otázkou ale je, zdali stavby bude mít kdo realizovat, jak dlouho budou zavřené hranice atd. Konec konců, ani po roce 2008 rozpočtové ukazatele ve stavebnictví výrazně neklesly.

Jak vnímáte hrozící ekonomickou krizi vy?

#SpolečněToZvládnem