22 Led 2018

Cihla nebo pórobeton?

Konec diskuzím o tom, zdali je lepší stěna z keramických bloků nebo pórobetonu. A co je lepší, zdivo zateplené nebo nezateplené? Vybral jsem 5 nejčastěji využívaných skladeb pro stěny a porovnal za vás.

Na co se soustředit?

Aby srovnání mělo opravdu vypovídající hodnotu, je porovnáno více parametrů, které nás při rozhodování o skladbě stěn zajímají. Jednalo se především o:

  • součinitel prostupu tepla U, ten vyjadřuje množství tepla, které projde 1 m² konstrukce,
  • povrchovou teplotu konstrukce,
  • vnitřní plošnou tepelnou kapacitu, ta vyjadřuje množství tepla, které je nutné k zahřátí 1 m² konstrukce o teplotu 1 kelvin. Čím vyšší bude, tím konstrukce bude více akumulovat teplo.

Hodnoty, které je třeba dosáhnout, jsou shrnuty v následující tabulce.

Ušetřete tisíce! 

Dále jsou jednotlivé skladby posouzeny z hlediska šířky a ceny za 1 m². Cena často hraje hlavní slovo při výběru jednotlivých stavebních systémů. Bohužel pak ani nevnímáme jiné přidané hodnoty a vlastnosti. Například již zmíněná šířka stěny ovlivňuje zastavěnou plochu domu. Vhodnou volbou konstrukčního systému tak můžeme ušetřit v řádu jednotek m².

Např. u bungalovu o zastavěné ploše 100 m² to činí rozdíl mezi variantami 3 a 4 více jak 7 m². Pokud bychom dům o tuto výměru zvětšili, zaplatíme navíc zhruba 150 tis.

A není to moc jen za cihlu?

Jednotlivé varianty jsou oceněné směrnými cenami dle ceníku společnosti RTS. Do kalkulace je započtena jak práce, tak dodávka materiálu. Není zahrnuto DPH ani přesuny materiálu po staveništi. Všechny varianty jsou z vnější strany opatřeny silikonovou pastovitou omítkou o zrnitosti 2 mm. Na interiérové straně je shodně navržena vápenocementová štuková omítka. U kontaktního zateplení je uvažováno zapuštění hmoždinek vč. použití polystyrenových zátek.

Směrné ceny se používají k nezávislému ocenění stavebních prací a čas od času se od tržních, nabídkových cen mohou odchylovat.

Použité materiály a tloušťky odpovídají běžné výstavbě nízkoenergetického domu. Při snaze splnit požadavky na pasivní dům (nebo získání dotace Nová zelená úsporám) by bylo třeba ještě trochu izolace přidat a hlavně důsledně vyřešit tepelné mosty.

A vítězem se stává…

Cenově nejpřijatelnější je využití cihelných tvarovek tl. 300 mm s kontaktním zateplením z klasického bílého polystyrenu. Na druhém místě jsou pak vápenopískové tvárnice s kontaktním zateplením z polystyrenu s příměsí grafitu. Taková skladba navíc zabírá méně místa, než za použití cihelných tvarovek. Kromě toho bude také akumulovat nejvíce tepla, tj. poradí si jak s letním přehříváním, tak zimní tepelnou stabilitou.

Nelze opomenout ani požadavek na vzduchotěsnost obvodového pláště. Té bude snadněji dosaženo v případě „plných“ materiálů tj. bez dutin a štěrbin.

Přišlo vám to užitečné?  

Podívejte se na další články nebo si nechte poradit.

 

Nenechte si utéct další dobré tipy
Dejte mi svůj email a nový článek vám vždy pošlu do schránky