28 Čvc 2016

Vývoj stavebnictví


V návaznosti na spolupráci s Národním stavebním centrem v Brně jsem se zamyslel nad stavem českého stavebnictví, poptávce po bydlení, výstavbě atd. Tentokráte jsem na to šel trochu od lesa.

single-family-home-1026368_1920

Sice nejsem sociolog a do znalosti principů statistiky mám taky daleko, vypůjčil jsem si demografickou křivku obyvatelstva a všiml si několika souvislostí. V následujícím textu uvažuji, že průměrný mladý člověk shání bydlení zhruba ve věku 30 let (+/- 5 let). Neuvažuji tak studentské bydlení, ani první garsonky jako odloučení od rodiny. Právě věková skupina pětadvacet až pětatřicet let tvoří největší poptávku po bydlení, jak z hlediska výstavby nových rodinných domů a bytů, tak z hlediska prodeje stávající výstavby.

Graf: na podkladě ČSÚ

Graf: na podkladě ČSÚ

Jednoduchý graf vystihuje stav obyvatelstva k roku 2011 (červená a modrá). Je patrné, že silné ročníky, Husákovy děti, již opatření svého vlastního bydlení mají pravděpodobně za sebou (fialová přímka). Tomu odpovídá i počet dokončených rodinných domů v roce 2006. Počtem dokončených rodinných domů ještě zahýbala světová ekonomická krize, která přinesla opoždění výstavby, otálení s investicí apod. Následně pak počet dokončených rodinných domů klesá.

Z použité analogie můžeme snadno predikovat i budoucí stav. Cílová skupina stavebníků je ještě o něco užší, než v roce 2016. Do budoucna tak lze odhadovat nižší zájem o nemovité věci pro rodinné bydlení. To se odrazí nejen na počtu zakázek pro projektanty, ale celkově na poptávce po rodinných domech a bytech.

Samozřejmě i tady existují jisté anomálie. Poprávka po rodinném bydlení se diametrálně liší v závislosti na poloze. Jen těžko srovnáme chudší oblasti s nedostatkem práce s oblastí kolem Prahy či Brna. Globálně však platí výše zmíněné.