Tepelnětechnické posouzení konstrukcí

Návrh skladby konstrukcí je základním předpokladem pro jejich dlouholetou a bezproblémovou funkci. Řešíte, jak silná by měla být vrstva tepelné izolace na fasádě či ve střešním plášti? Chcete vyloučit kondenzaci vodní páry v rozích či u otvorových výplní? Řešte problémy dříve, než nastanou. Konstrukce posuzuji dle ČSN 73 0540 případně dle ČSN EN ISO 10211.

Tepelnětechnické posouzení skladby konstrukce (plošné)
Tepelnětechnické posouzení detailu ve 2D, dle složitosti

800 Kč
od  900 Kč

 

 

 

Využijte i dalších služeb