03 Led 2018

Možnosti sanace zdiva

Vzduchoizolační metody sanace konstrukcí patří k prakticky těm nejstarším. Vzduch, jako ochranu konstrukce před vlhkostí, může nalézt již u antických staveb. Své místo mají ale i v moderním stavitelství. Jejich základním principem fungování je oddělení vlhké zeminy od konstrukce vrstvou vzduchu. Vzduch však v této dutině musí proudit. Zároveň musí být tento sanační systém trvale

23 Srp 2015

Nopová folie II.

Že nopová folie není izolace už zaznělo v předešlém článku věnovanému nopovce. V tomto článku jsem také přislíbil návod, jak zasanovat stavbu. Nopová folie sice jen těžko plní izolační funkci, nicméně v prostředí, kde nám stačí zamezit kontaktu vlhké zeminy a konstrukce spodní stavby často danou funkci zastat může. A často se tak děje. Netvrdím, že