21 Čvc 2017

Muzeum, respektive Centrum stavitelského dědictví, se nachází v budově bývalého pivovaru v klášteře Plasích u Plzně. Sama budova je velmi citlivě renovována a tak je vlastně tím nejlepším exponátem, který dodává to správné kouzlo samotné expozici. Ta je dělena do několika tematických celků. Od poznání základních surovin, materiálů a výrobků, po hrubou stavbu, TZB či střešní konstrukce

28 Čvc 2016

Vývoj stavebnictví

V návaznosti na spolupráci s Národním stavebním centrem v Brně jsem se zamyslel nad stavem českého stavebnictví, poptávce po bydlení, výstavbě atd. Tentokráte jsem na to šel trochu od lesa. Sice nejsem sociolog a do znalosti principů statistiky mám taky daleko, vypůjčil jsem si demografickou křivku obyvatelstva a všiml si několika souvislostí. V následujícím textu uvažuji,

03 Úno 2015

Projektanti, architekti, ale i investoři by jsi měli předem uvědomit jednu věc. Výběr lokality je na rozdíl od jiný aspektů nezměnitelný po celou dobu životnosti stavby. Proto je třeba výběru místa věnovat patřičnou pozornost. Po celou dobu životnosti (tedy mnohdy desetiletí) bude třeba zajistit přístup materiálu i uživatelů do stavby. Bez pochyby má každá stavba svá specifika a nelze srovnávat např. továrnu s administrativní budovou, která spíše než blízký nájezd na dálnici, nebo lépe dosah nákladového vlakového nádraží, ocení polohu na linkách městské hromadné dopravy, možnost parkování kol atd. Zvláště ve spojení s návrhem budov pro bydlení nelze zapomínat na občanskou vybavenost v místě stavby (obchod, škola, školka, lékař,…).

Při správném umístění stavby, které odpovídá jejímu účelu, zajistíme po celou dobu životnosti stavby rozumnou nebo snad udržitelnou dopravu materiálu a osob, tedy uživatelů.

Přednost se vždy dává znovuvyužití brownfieldů (hnědých polí) v intravelánu obcí, než rozšiřování měst a obcí do greenfieldů. Trnem oku jsou mi tedy slavné satelity, které jsou téměř vždy 100% neudržitelné :). Bez občanské vybavenosti, bez obslužnosti MHD.

Udržitelnost se dělí na tři základní sféry. Umístění stavby ovlivňuje tu ekonomickou, environmentální i sociální.