03 Led 2018

Možnosti sanace zdiva

Vzduchoizolační metody sanace konstrukcí patří k prakticky těm nejstarším. Vzduch, jako ochranu konstrukce před vlhkostí, může nalézt již u antických staveb. Své místo mají ale i v moderním stavitelství.

Jejich základním principem fungování je oddělení vlhké zeminy od konstrukce vrstvou vzduchu. Vzduch však v této dutině musí proudit. Zároveň musí být tento sanační systém trvale odvodněn a musí být zamezeno vnikání dešťové vody. V opačném případě by se celá situace mohla zhoršit.

Zdroj: www.casopisstavebnictvi.cz

Nejčastěji se vzduchoizolační metody využívají při sanaci konstrukcí památkově chráněných staveb, nebo staveb, kde není možné provést mechanické či chemické opatření. Obvykle se lze se vzduchem, jako izolantem, setkat při izolaci podlah. Vytváří se tak dvojitá konstrukce podlahy tzv. provětrávaná podlaha. Pro správnou funkci je nezbytné proudění vzduchu ve vytvořené mezeře.

Další častou aplikací této metody jsou svislé dutiny, které oddělí vlhkou zeminu od stěny. I tady není možné opomenout aktivní provětrávání. Proto nelze za vzduchoizolační metodu považovat aplikaci běžné nopové folie, kde není dosažené provětrání. Více o této problematice se můžete dočíst zde.

Vzduchoizolační metody mohou být poměrně zajímavou alternativou k tradičním metodám sanace konstrukcí, převážně zdiva. Navíc vždy s ohledem na samotnou konstrukci, ve které se rázově nemění vlhkostní poměry.

Shodou okolností jsem narazil na hezké použití vzduchu jako izolantu. Zatímco vlhkost nadále bude konstrukcí vzlínat, velká část se jí odpaří již v zakryté části pod úrovní terénu. Zakrytí bude pravděpodobně řešeno pororoštem. Lze tak předpokládat, že se nad upraveným terénem nebudou vyskytovat vlhkostní mapy doprovázené výkvětem solí. Pokud by mělo opatření fungovat správně, je třeba použít difúzně propustnou omítku a současně zajistit čistotu a odvodnění větracího žlabu. Fakt, že bude konstrukce stále přijímat a odevzdávat určité množství vlhkosti však není na škodu. Některé materiály, jako jsou například malty na bázi hlíny či s jejím přídavkem, mohou po absolutní odvlhčení ztrácet pevnost. To může mít v konečném důsledku vliv i na statiku celé stavby.

K návrhu sanace konstrukcí je tak třeba vždy přistupovat komplexně po předchozím stavebnětechnickém průzkumu.

Přišlo vám to užitečné?  

Podívejte se na další články nebo si nechte poradit.

 

Nenechte si utéct další dobré tipy
Dejte mi svůj email a nový článek vám vždy pošlu do schránky