POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY

 

Kontrola výkresů a skladeb jako bonus k položkovému rozpočtu stavby. Staré známé pravidlo „víc očí, víc vidí”.

Upozorním vás na všechny nesrovnalosti, které se na výkresech čas od času vyskytují. Navíc zhodnotím navržené skladby a detaily, především z hlediska vzniku tepelných mostů a vzniku možných budoucích problémů.

 

TOHLE POTŘEBUJI