20 Pro 2016

Rizikové konstrukce

Nedávno jsem v jedné facebookové stavařské skupině narazil na diskuzi o rizicích stavebních konstrukcí. Vzpomněl jsem si na jeden z úkolů, který jsem plnil při svém zahraničním pobytu v Dánsku. Zašátral jsem tak v paměti…

business-163464_1280

Zmíněná diskuze se zaobírala jak eliminovat lidskou chybu při provádění, již ve fázi tvorby projektové dokumentace.

Snad úvodem, bezpochyby je to věc, na kterou by měl myslet každý projektant a v každé fázi projektu. Sebelepší technické řešení nás nezachrání, když ho dělníci na stavbě zmrší.

Samotné hodnocení stavebních konstrukcí je poměrně subjektivní a platí tady zlaté pravidlo, že víc hlav víc ví… Zpracoval jsem také jednoduchý dokument, který vyjadřuje výši rizika ve vztahu k možnosti vzniku chyb a jejich důsledkům. Jednoduchá tabulka a dva základní parametry. Netvrdím, že by se měla posuzovat každá vrstva v konstrukci, ale pro představu a pochopení filozofie může pomoci.

2

Ke stažení zde: riziko

Právě možné důsledky je dobré zhodnotit z hlediska případných nákladů na uvedení do bezvadného stavu. I frekvence takových chyb lecos napoví. S rostoucím rizikem bychom měli být na pozoru a případně vyměnit použitý materiál, nebo navrhnout četnější kontrolu, převzetí dané konstrukce apod. Právě poučení a přijmutí opatření je chtěný výsledek této malé “risk analýzy”.

Parozábrana – typická vrstva s velmi vysokou důležitostí a fatálními důsledky při nedodržení technologického předpisu. V případě využití foliových parozábran, je zde vysoké riziko poškození dalšími procesy. Snížení rizika → např. použití OSB desek jako parozábrany, nižší náchylnost k poškození i nekvalitnímu provedení. Samozřejmostí je kontrola před zakrytím dalšími materiály – blowerdoor test.

Obecně asi platí, že všechny důležité zakrývané konstrukce/vrstvy si zaslouží svoji pozornost. Měli bychom přistoupit k jejich důkladné kontrole před zakrytím a vhodně se chovat i při jejich zakrývání. Také volba materiálu hraje roli. Tenké foliové vrstvy jsou náchylné k poškození, naopak tuhé materiály neumožňují snadné opracování detailů. Vždy je to tak na úvaze.