26 Pro 2015

Průkaz energetické náročnosti budovy

Nezapomeňte, od 1.1.2016 vchází v platnost některá z ustanovení zákona o hospodaření s energiemi č. 406/2000 sb.

Běžného občana se nejvíce dotknout změny ve spojitosti s průkazem energetické náročnosti budovy. Nově bude průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) nutné předložit také při pronájmu budov, jejich ucelených částí a jednotek samotných. Grafickou část PENB resp. klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti bude nutné nově uvádět na propagačních materiálech spojených s pronájmem jednotek (inzerce). Současně zůstává povinnost vytvoření PENB při stavbě nové stavby, její změny (blíže definováno v zákoně) i prodeji. Cena PENB je různá a vždy je odvislá od velikosti budovy. Jedná se však o řády tisíců. Pro běžný RD lze PENB pořídit do 5 000 Kč.

energy-efficiency-154006_1280

Pro odbornou veřejnost pak zmíněný zákon skýtá další novinku. A to zásadní. Jedná se o  požadavek na nové budovy s energeticky vztažnou plochou přes 1500 m2, je-li investorem orgán veřejné moci. V takovém případě bude nutné stavby realizovat jako budovy s téměř nulovou potřebou energie!

PENB 1

PENB – bytový dům v Líšni a moje Alma mater ÚSI

Pro zajímavost: z povinnosti k pořízení PENB jsou osvobozeny některé stavby. Jedná se o stavby, které byly vystavěny před 1. lednem 1947 a neprošly žádnou zásadní modernizací. V takovém případě se klasifikační třída ukazatele energetické náročnosti uvažuje „G“. Stejně tak jsou osvobozeny stavby se statusem „kulturní památka“ nebo pokud jsou umístěny v památkové rezervaci.  Dále dle prováděcí vyhlášky č. 78/2013 sb. se grafická část PENB (klasický štítek) musí umístit viditelně při vstupu do budovy (zatím platí pro budovy ve vlastnictví orgánu veřejné moci).

Vzor dle 406/2000 sb.

Vzor dle 406/2000 sb.