Prohlídka stavby před koupí

Budete kupovat dům a chcete si ověřit jeho technický stav? Objevte případné poruchy stavby ještě před podpisem rezervační smlouvy. Nechte si posoudit reálnost vašeho záměru pro rekonstrukci či modernizaci stavby. Společně si stavbu projdeme, upozorním Vás na všechny neduhy stavby. O prohlídce sepíšeme podrobnou zprávu vč. možného řešení daných problémů.

Také zkontroluji, jestili se stavba nenachází v záplavovém území, jaký je její právní stav (zástavy, exekuce) a případně zdali existuje nějaká regulace pro změny stavby (regulační plán, územní plán aj.).
Před koupí Vám také poradím, zdali není stavba předražená a dostanete dostatečné argumenty k jednání o kupní ceně. (Není zahrnuto v ceně.) 

 

Prohlídka rodinného domu do 100 m² užitné plochy vč. příslušenství
Prohlídka rodinného domu nad 100 m² užitné plochy vč. příslušenství

3.300 Kč
4.500 Kč

 

 

 

Využijte i dalších služeb