23 Srp 2015

Orientační náklady na stavbu RD

Pozná to každý investor, který navštíví architekta či projektanta. Při pohledu na první skici a náčrty, kdy konečně opadne otázka vzhledu přijde na scénu cena. Ve fázi studie se nejčastěji vychází z orientačních nákladů na stavbu. Tyto náklady se určí dle počtu jednotek obestavěného prostoru (m3). Cena za metr kubický je odvozena z mnoha realizovaných staveb a každým rokem se mění, tak aby reflektovala aktuální situaci na poli cen ve stavebnictví.

Náklady na novostavbu

construction-work-670278_1280

Jedná se tedy o cenu pouze orientační a k přesným hodnotám nás dovede pouze položkový rozpočet. Nicméně, pro základní proces rozhodnutí i orientační výše nákladů na stavbu postačí. Stejně tak tato částka může sloužit pro určení výše odměny pro projektanta. Taková hodnota se odvíjí od stupně provedené dokumentace.

Nástroj uvažuje vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby (resp. ohlášky).

family-home-311839_1280

Nástroj také umožňuje natavení jednoho ze tří energetických standardů. Osobně se přikláním samozřejmě k standardu pasivnímu.

Primárně je tento Excelík určen jak pro investory, tak pro projektanty. Do budoucna budou jednotlivé hodnoty aktualizovány, tak aby nástroj zůstal stále funkční.