08 Čvn 2015

Obhajoba pavlače

Poslední dobou zastávám názor, že je dobré se ohlednou do historie. Léty prověřené principy jsou jistotou a s trochu snahy je lze implementovat do moderního stavebnictví, při zachování všech výhod. Do oka mi padla pavlač, jak si vede tato konstrukce v moderním stavitelství?

**Pro začátek krátké vymezení pojmu**

„Pavlač, pavláčka je krytá otevřená, polootevřená nebo zasklená chodba, vyložena v patře při vnějších stěnách stavby, umožňující obvykle vstup do místností ve vyšším podlaží; bývá konstruována na stropnících přesahujících líc stěny nebo na krakorcích“. 1

Zjednodušeně řečeno je to chodba, komunikační prostor, pro přístup jednotlivých bytů, či místností. Bezpochyby pavlače nesloužily jen pro přesun lidí a věcí, využívaly se pro sušení prádla a také setkávání. Pojem pavlačové drbny nevznikl jen tak :). Označení pavlač zahrnuje jen samotnou chodbu, která je předsazena před líc budovy. Pro potřeby článku však zahrnu k pavlači i nutné schodiště, bez kterého by plnila jen těžko své opodstatnění.

architecture-166534_1920

Jak mě studium více nutí více přemýšlet o věcech ekonomických, docházejí mi jisté spojitosti z dříve nabytých znalostí.

Prostor je drahou komoditou a při objevování kouzla oceňování nemovitostí si tuto skutečnost uvědomuji dvojnásob. Pro jednoduché ocenění či nacennění nákladů na výstavbu domu nám postačí jednotková cena za metr kubický či čtvereční a počet těchto měrných jednotek. Protože pavlač je typický pro bytové domy či pro stavby pro rekreaci, omezme se pouze na tento segment staveb.

Cena resp. náklady na výstavbu společných prostor bytových domů (chodby, haly, schodiště) se rozpočítávají spravedlivě mezi jednotlivé majitele bytových jednotek. Rozpočítavací základnou (vahou) je v takovém případě počet měrných jednotek bytu. Zjednodušeně řečeno, každý majitel bytové jednotky tak zaplatí část společných prostor společně s bytem, úměrně velikosti svého bytu.

**Pro pochopení krátký příklad**

Bytový dům s půdorysnou základnou hlavní hmoty 20 x 10 m a třemi podlažími po 3,2 m. Celkově obestavěný prostor tak činní 1920 m3. V domě je celkově umístěno 9 bytových jednotek.

Prostor chodby celkově zabírá 290 m3 prostoru a dalších 280 m3 zabírá schodiště. Komunikační prostory tak celkově zabírají 570 m3 což činní více jak 25 % objemu budovy.

příklad_pavlač

V případě, že by se celý komunikační prostor přesunul vně budovy, došlo by k úspoře na výstavbu hlavní hmoty více jak 2 mil. Kč 2, které by byly rozpočítány do ceny všech bytů. Bezpochyby je nutné odhadovanou úsporu snížit o náklady na provedení pavlače a schodiště, avšak i tak zákonitě dojde k úspoře nákladů na výstavbu. Otázkou k diskuzi je samozřejmě návrh celého domu, velikost chodby a podobně. Jedná se tedy spíše o příklad pro lepší pochopení a ilustraci.

Mimo náklady na výstavbu je třeba také pamatovat na náklady na provoz stavby. Vytápět resp. temperovat takové prostory je finančně náročně. Byť jsou temperovány jen tepelnou ztrátou prostupem tepla z vytápěných prostor.

Jeden ze základních principů pasivního a nízkoenergetického stavění je důrazné oddělení vytápěných a nevytápěných prostor. Každý kubík vytápěného prostoru se počítá, stejně jako každý metr čtvereční ochlazované obálky budovy.

Rád bych tedy obhájil klasickou pavlač. Umístěním komunikačních prostor vně budov novostaveb a důsledné oddělení pavlače od hlavní stavby, vzniká z energetického hlediska velice výhodná situace. Je však třeba pamatovat na opravdu důsledné řešení tepelných mostů a konstrukci koncipovat spíše samostatně stojící. Pavlače naopak činní malé nepříjemnosti v případě rekonstrukcí. Kvalitně zaizolovat již existující krakorce je poměrně náročné a často i konstrukčně nemožné.

3

http://www.google.com/streetview

Nevýhodu může být nechráněný vstup do bytů, kde je vhodné umístit alespoň malé zádveří. Mírně nepraktická je i potřeba zimní údržby, ale zastřešení může problém snadno vyřešit. Provedení pavlače ve výsledku může snížit cenu bytových jednotek i být zajímavým architektonickým prvkem.

 http://www.fiedlerreality.cz/developerske-projekty/bytovy-dum-obrany-60021

http://www.fiedlerreality.cz/developerske-projekty/bytovy-dum-obrany-60021

5

http://www.google.com/streetview

20140104_132750

Dánsko 2013

Obrázky jsem posbíral po Brně a poslední úlovek je z dánského Aalborgu. Naznačení možného směru může být i vedlejší schodiště v domě s pečovatelskou službou ve Tmani.

Pavlače prostě frčí, nebojme se jich!

1 Lidová architektura, Josef Vařeka, Václav Frolec, Grada Publishing, 2007

2 Cena dle  www.stavebnistandardy.cz, cena pro bytové domy, netypové 4150 Kč/m3.