Obecné podmínky pro spolupráci

Vymezil jsem si čtyři základní oblasti, kterým se chci věnovat. Z uvedených oblastí bych se nerad odchýlil.

  • Tepelná technika a energetika staveb  tj. posuzování konstrukcí a detailů, optimalizace energetické náročnosti staveb aj.
  • Prohlídky staveb při koupi a návrh řešení oprav (nezpracovávám projektové dokumentace).
  • Oceňování nemovitostí, především nákladovým způsobem (podrobné položkové rozpočty, odhady nákladů na výstavbu aj.).
  • Zpracování odborných článků a studiích, tématicky se týkajících výše uvedených.

Čas je drahý, času je málo. Z tohoto důvodu jsem si zvolil základní hodinovou sazbu. Ta činní 450 Kč/hodinu mé práce. Ať už se jedná o konzultace, či zpracování různých dokumentů. Jako OSVČ mám poměrně vysoké náklady na samotné vykonávání své činnosti. To zahrnuje jak poplatky státu, tak opotřebení elektroniky, nákup softwaru aj. Pracovat za méně jak 200 Kč/hodinu by pro mě bylo ztrátové. Pokud někde uvádím cenu za určitý úkon, vychází z této hodinové sazby.

Žijeme v 21. století a já jsem si toho vědom. Nemám problém s fungováním online. Šetří to čas a je to komfortní. Můžeme se sejít i u kávy, ale pokud kuli tomu musím jet přes půl republiky, preferuji raději hangout nebo skype. Operativně jsem na telefonu, skoro celý den.

Datum splatnosti na fakturách není na ozdobu. Spolupracuji jen se spolehlivými protějšky. Nabízím včasné odevzdání dohodnuté práce, také ale vyžaduji včasné uhrazení požadované částky.

Na menší zakázky neuzavírám smlouvu o dílo, avšak vždy vyžaduji písemnou objednávku a specifikaci zadané činnosti. Předcházím tak možným nedorozuměním typu „já myslel”…