04 Úno 2015

O udržitelnosti

K dokončení povídání o udržitelných stavbách zbývají asi 4 body. Tím neodmyslitelným je výběr materiálu. Platí zde zlaté pravidlo o použití přírodních materiálů, ale také znovuvyužívání a recyklaci již dosloužilého materiálu. Snadné je použít staré komponenty jako jsou dřevěné prvky (trámy, …) cihly, beton (panely, bloky), ocelové prvky atd. Znovupoužitím chráníme přírodu i přírodní zdroje a můžeme i ušetřit! Hudbou budoucnosti jsou produkty ze zemědělství, jako je třeba sláma, konopí a podobně.

Při výběru materiálu nesmím opomenout další bod. Obvodová obálka budovy musí být dobře tepelně izolována. Ale to se v dnešní době již stalo celkem populární.

Do udržitelných či šetrných budov je také dobré navrhnout systém zpětného získávání tepla. Teplo je cenná komodita a tak jej musíme šetřit a ochraňovat. Zajímavou volbou je třeba rekuperace tepla z odpadních vod či rekuperace tepla ze vzduchu. Což mě vede k myšlence, že v takových to budovách je nutné zajistit určitou kvalitu vnitřního klima a tak se bez systému větrání (mechanického či přírodního) neobejdeme.

A posledním bodem je odpad. Ať již v podobě stavebního, který bychom měli řádně třídit a likvidovat. Nebo ještě lépe předcházet jeho vzniku. Tak i odpady, které vznikají v průběhu užívání budovy. Kapitolou samou je pak voda. Odpadní i dešťová. Vody je málo a tak ji musíme ochraňovat. Dešťovou vodu je třeba schraňovat na pozemku a podporovat tak hladinu spodních vod, nebo ji alternativně využít, třeba na splachování toalet.

Drazí čtenáři, to je o udržitelnosti vše, teď snad jen popřát mnoho udržitelných budov.

Na obr. je hotel Mosaic, certifikovaný jako udržitelná stavba v užívání. Používá zpětné získávání tepla z odpadních vod i použití odpadních vod samotné. Vnitřní řídící systém sám ovládá stínění oken, větrání pokojů  i teplotu v závislosti na počasí a obsazenosti hotelu.