11 Led 2017

Nový Zákon o spotřebitelském úvěru a novinky kolem hypoték


Nový Zákon o spotřebitelském úvěru přinesl několik změn do světa hypoték, další opatření pak přináší samotná Česká národní banka. Jaký budou mít vliv změny na koncové spotřebitele?


K 1. prosinci 2016 nabil účinnosti nový Zákon o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb. Vyjma změny terminologie, kdy z klasické hypotéky přecházíme na spotřebitelský úvěr na bydlení, přinesl i několik příjemných změn. Například možnost jednorázového splacení až 25% úvěru nebo omezení penále při předčasném splacení fixními částkami. To stejné platí i při prodeji nemovité věci zatížené spotřebitelským úvěrem na bydlení na penále maximálně 50 000,- Kč.

coins-1523383_1920

Mnohem větší důraz bude brán také na bonitu klienta, lidově řečeno, jeho schopnost splácet. Právě bonita je pro banky velmi důležitá, vliv mají jak příjmy, tak výdaje.

Byť zákon přináší spoustu novinek, ještě o něco zajímavější jsou nová pravidla pro poskytování spotřebitelských úvěrů na bydlení ze strany ČNB. Ta ve své Zprávě o finanční stabilitě předkládá doporučení, která nabývají účinnosti k 1. dubnu 2017.

Jedná se především o omezení tzv. 100% hypotéky, tedy půjčky, kdy výše úvěru je rovna tržní hodnotě nemovité věci. Limit LTV (Loan to value – úvěr k hodnotě) bude od dubna snížen na 90%. Zároveň zpráva obsahuje doporučení, že banky měly mít ve svém portfoliu maximálně 15% „hypoték“ s maximální LTV 90%. Ze strany bank tak budou jistě preferovány úvěry s nižší LTV.

Dalším podstatným omezením je také poskytnutí spotřebitelského úvěru na bydlení v situaci, kdy nemovitou věc následně budeme pronajímat (a tak s výnosy počítáme jako s příjmy při posuzování bonity). Koupí nemovité věci k pronájmu budou poskytovány spotřebitelské úvěry na bydlení maximálně do výše 60% LTV.

home-1353389_1920

No a vliv na samotný realitní trh? Ke koupi nemovité věci je třeba přistupovat zodpovědně a mít našetřeno. Koneckonců výše LTV nám přímo ovlivňuje výši úroku, o čemž jsem se přesvědčil v tomto článku. Zvláště pro mladší uchazeče o spotřebitelský úvěr na bydlení to může být problém. Nečekám však nějaký razantní pokles zájmu, snad jen „pročištění trhu“ o spekulanty.


Zdroje:

https://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2016/cl_16_160615_tomsik_hn.html

Zákon č. 257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru

https://www.estav.cz/cz/4515.zmeny-v-hypotekach-v-roce-2017-konci-zlata-era-hypotek

Přišlo vám to užitečné?  

Podívejte se na další články nebo si nechte poradit.

 

Nenechte si utéct další dobré tipy
Dejte mi svůj email a nový článek vám vždy pošlu do schránky