02 Říj 2016

Modulová výstavba a vztah ke stavebnímu zákonu


Modulová výstavba zažívá v dnešní době boom. Pryč s předsudky, už dávno se nejedná o chatky a dočasné stavby na nářadí. Z modulové stavby může vzniknout docela príma bydlení.

slideshow1

Zdroj: freedomky.cz

K neopomenutelné výhodě patří asi rychlost výstavby, která se pohybuje v řádu dnů. Stejně tak poměrně snadné založení na zemní vruty či betonové patky mluví jasně ve prospěch modulární výstavby. Pomyslnou třešinkou na dortu je možnost růstu, tak jak rostou potřeby na prostor v průběhu lidského života. Ve prospěch modulárních staveb mluví i cena.

Často se také setkávám s výhodou, že taková stavba nepotřebuje stavební povolení. To ovšem velmi hlasitě nesouhlasím.

Stavební zákon 183/2006 Sb. jasně vymezuje, že stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby.

024

Zdroj: domyihned.cz

I kdybychom chápali modulovou stavbu jako výrobek, stále plní funkci obytné stavby. Mžikem se tak dostáváme k §104 stavebního zákona, protože stavba pro bydlení a rodinnou rekreaci do 150 m2 vyžaduje ohlášení stavby. Stejně tak je nutné získat územní souhlas, dle §96.