01 Kvě 2016

Kolik stojí střecha v pasivním domě?


Ještě před více jak rokem jsem ani nevěděl, že nějaké cenové podíly existují. Notabene, že o nich budu psát diplomku. Cenový podíl je ale hrozně jednoduchá a užitečná věc. Říká nám, jaký podíl má daná položka na celku. V případě staveb se jedná o cenu dílčí konstrukce ku ceně celé stavby.

Možná si říkáte, k čemu je to dobré? Je to užitečný nástroj pro rozpočtáře. Při znalosti velikosti budovy můžeme snadno odhadnout, kolik stojí určitá část stavby. Stejně tak pro odhadce nemovitostí a znalce je to neodmyslitelná součást vyhlášky č. 441/2013 Sb., tzv. oceňovací vyhlášky.

Cenové podíly

Cenové podíly

No a teď už k věci. Na základě podrobných položkových rozpočtů jsem určil cenové podíly, viz tabulka. Samozřejmě pro přesnější hodnoty je třeba podrobit analýze více staveb. Záměrně uvádím jen podstatné konstrukce a hlavně konstrukce, u kterých bylo možné určit náklady na jejich pořízení poměrně přesně.

Tabulka také uvádí, kolik pak stojí diskutovaná konstrukce na modelovém domku o obestavěném prostoru 600 m3 a jednotkové ceně 6 235 Kč/m3. Jednotková cena odpovídá pasivnímu rodinnému domu. Jako každá metoda i tato má určitou chybovost. Nicméně člověk znalý cen ve stavebnictví určitě potvrdí, že jsou to hodnoty blízké, zasluhující minimálně označení „baj voko“ nebo cca :-).

Tabulka cenové podíly 3

Do budoucna bych metodu rád modifikoval k aplikaci na rekonstrukce staveb. Ale to je cesta ještě daleká.

Text volně prezentuje výsledky mé diplomové práce na téma „Specifika oceňování pasivních domů nákladovou metodou“.