13 Čvn 2016

Dům, domek, domeček


Vyhláška 501/2006 Sb. definuje rodinný DŮM jako stavbu pro bydlení, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a podkroví.

architecture-1297907_1280

Do roku 1994 se však běžně užíval pojem rodinný DOMEK, který směl mít maximálně 5 obytných místností. Kuchyň se nezapočítávala.  V součtu nesměla suma podlahových ploch obytných místností překročit 120 m2. Do součtu se však započítávala plocha kuchyně nad 12 m2.  (Zdroj: 141/1964 Sb.)