19 Bře 2016

Cena rodinného domu v 80. letech


Jako dítě devadesátek jen těžko posoudím, jaké to bylo dříve. Tím dříve myslím minulou generaci. Lecos si můžu domýšlet z vyprávění či z knih. V rámci studia na ÚSI jsem se dostal k předmětu Oceňování dle minulých oceňovacích předpisů. Konec spekulací o tom zda bylo za minulého režimu lépe nebo hůře. Malý experiment na stavbě rodinného domku.

Pro jednoduchost volím malý rodinný domek, vesnického typu o dispozici 2+1 s možností vestavby dalších dvou místností do podkroví.Příslušenství je samozřejmostí.

Podle vyhlášky 43/1969 sb. se určí cena stavby nákladovým způsobem. Pro příklad je uvažována kvalitativní třída I., odpovídající novostavbě. I proto je opotřebení zanedbáno. Jednotková cena se udává v Kčs/m2 obytné plochy. Určení obytné plochy má svá specifika a započítávají se jen výměry skutečně obytných místností, tedy obývací pokoj, ložnice atd.

Užitná plocha celkem

Obytná plocha celkem Jednotková cena

Cena stavby

75 m2

51 m2 3280 Kčs/m2

167 280 Kčs

 

Lusknutím prstu se přeneseme do současnosti, kdy pro se ocenění používá vyhláška 441/2013 Sb. Ač nám vyhláška přímo neumožňuje použít nákladový způsob, pro srovnání je to nezbytné. Na rozdíl od minulého oceňovacího předpisu vyhláška pracuje s cenou za metr kubický obestavěného prostoru. Stavba je uvažována jako novostavba, tedy bez opotřebení a se standardním vybavením.

Obestavěný prostor celkem

Jednotková cena

Cena stavby

560 m3 4893 Kč/m3

2 740 080 Kč

 

Z jednoduchých výpočtů se pak jen nabízí úvaha. Stejná stavba, jiná doba. Stejná metoda výpočtu. Potom už zbývá jen výše mzdy.

Rok Náklady na stavbu Průměrná mzda

Násobek průměrných mezd na pořízení domu

1984

167 280 2 875

58 x

2016 2 740 080 26 287

104 x

 

Do modelového výpočtu jsou uvažovány průměrné mzdy, ke stavbě je nutno připočítat také náklady na pořízení pozemku. Dlužno říci, že se v minulosti uvažovalo netržně a jedná se opravdu jen o náklady na stavbu. Cena 167 tis by byla pro rok 1984 konečná. Naopak pro současnou vyhlášku platí, že by se cena dále upravila o vliv polohy stavby.

Jednoduchá otázka na závěr, kdy bylo líp? 🙂