23 Úno 2018

Za kolik koupit projekt na dům?

Kolik stojí projekt na rodinný dům a co všechno by měl obsahovat? Zeptal jsem se padesátky projektantů a výsledky shrnul do článku.

Zpracování projektové dokumentace je mnohými investory vnímáno jako nutné zlo pro povolení stavby. Opak je ale pravdou. Kvalitní projektová dokumentace dokáže ušetřit jak vícenáklady v průběhu výstavby, tak řešení vad ve fázi užívání stavby.

Značná část rodinných domů se v současné době staví pouze podle projektové dokumentace pro ohlášení stavby. To sice není ideální stav, přesto je to běžnou praxí. Jaké náležitosti má projektová dokumentace, se můžete dočíst zde.

Jak odhadnout cenu projektu

Otázkou ale je, jaká je adekvátní cena projektové dokumentace pro ohlášku rodinného domu. Prvním vodítkem pro nás může být honorářový řád České komory architektů (ČKA) nebo doporučení České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). On-line můžeme najít velké množství různých kalkulaček, které na základě investičních nákladů určí předpokládanou cenu projekčních prací. Odměna za zpracování studie se pohybuje v rozmezí 1,1–1,3 % z ceny stavby, u projektové dokumentace pro ohlášku je to pak kolem 2,6–2,7 % z ceny stavby.

Ukažme si to na malém příkladu rodinného domu s náklady na výstavbu 4 mil. Kč bez DPH. Cena projekčních prací vč. zpracování studie by tedy měla dosahovat zhruba 150 tis. Kč. Kalkulovat ale musíme také s projektem na přípojky sítí, zpevněných ploch aj. Tedy další peníze navíc.

Zeptal jsem se za vás

Abychom mohli ověřit, do jaké míry je honorářový řád ČKA a ČKAIT reálný, byl pro účely tohoto článku zpracován průzkum trhu. Průzkumu se zúčastnila rovná padesátka projektantů, převážně OSVČ nebo menších projekčních kanceláří. Součástí průzkumu bylo nacenění projektové dokumentace pro stavbu rodinného domu za 4 mil. Kč  bez DPH v závislosti na jednotlivých částech projektové dokumentace.

Na základě průzkumu vychází průměrná cena studie a projektové dokumentace pro ohlášení stavby modelového domu na 123 tis. Kč. Stejně jako v předchozím případě nelze zapomenout na další stavební objekty, které vyžadují projekční přípravu (přípojky, napojení na komunikaci aj.). Z tohoto zjištění vyplývá, že část projektantů pracuje pod doporučenou cenou obou profesních komor. To samozřejmě může mít vliv i na samotnou kvalitu projektové dokumentace, neřešení některých částí aj.

Projekt zadarmo? Nebuďte naivní.

Pokud vám někdo nabízí projekt rodinného domu za pár tisíc, počítejte s tím, že se bude jednat je o výkresy k samotnému domu. I zde je třeba myslet na projektovou dokumentaci pro přípojky a také usazení stavby na pozemek. Nenechte se tak bezhlavě zlákat prvotní levnou nabídkou. Samotná nabídka sebou ponese ještě další náklady.

Mám výkresy, už můžu stavět?

Nicméně ani projekčními pracemi to nekončí. Před stavbou je vhodné zpracovat hydrogeologický a radonový průzkum či položkový rozpočet stavby. A ani to není konec. Za zmínku stojí ještě inženýring, tedy služba, při které projektant komunikuje se stavebním úřadem a vyřizuje ohlášení stavby. Následně je třeba pamatovat i na kontrolu stavby v průběhu stavebního procesu, tzv. autorský dozor. Orientační ceny těchto služeb jsou uvedeny v tabulce a jsou vztažené k výše uvedenému modelovému domu.

Při vyjednávání o ceně projektu je třeba také vědět, že některé části projektů jsou zpracovávány specialisty se zvláštním oprávněním. Jedná se především o průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), požárně bezpečností řešení stavby (PBŘ) nebo již zmíněné přípojky plynu, elektřiny aj. A tak projektantovi nezbývá nic jiného než všechny specialisty zkoordinovat.

Suma sumárum

Obecně je velmi náročné paušalizovat, kolik přesně by měla stát projektová dokumentace. Cena musí reflektovat náročnost stavby i její rozsah. Počítejme s tím, že kvalitní architektonický návrh nebude za pár tisíc. A stejné to bude s kvalitním technickým řešením.

Děkuji všem, kteří se průzkumu účastnili. Pro některé jsou výsledky poměrně znepokojující, a naznačují, že jsou drazí. Pro některé zase, že pracují za velmi nízké odměny. Odpovědi respondentů jsou vyhodnoceny prostým průměrem, bez rozlišení lokalit působení. A tak na odpověď, kolik stojí projekt na rodinný dům za 4 mil. Kč, najdeme někde mezi 70 a 250 tis Kč. Tedy přesně mezi nejnižší a nejvyšší nabídkovou cenou projektantů, kteří se účastnili mého průzkumu.

Věřím, že článek vyvolá diskuzi o ceně projektů. Ať už je jakákoli, sdělení pro investory je jen jedno. Projekční práce jsou velmi zodpovědná činnost, která musí být dostatečně ohodnocena. V opačném případě investujete miliony do stavby s nejistým výsledkem. Za to už jste ale zodpovědní vy, investoři.

Přišlo vám to užitečné?  

Podívejte se na další články nebo si nechte poradit.

 

Nenechte si utéct další dobré tipy
Dejte mi svůj email a nový článek vám vždy pošlu do schránky