03 Říj 2015

Balkony, terasy, lodžie a něco navíc.

Dát si kávu na terase, pověsit prádlo na balkon nebo mít spoustu květin na lodžii. Běžně používané věty, ale někdy ze stavařského hlediska nepřesné a zavádějící. Jaký je vlastně rozdíl mezi balkonem lodžií a terasou okem stavaře? Připravil jsem krátký přehled.

holiday-754153_1280

Obecně mají všechny tři pojmy jedno společné. Jsou to venkovní plochy, které navazují na vnitřní obytný prostor. Vnitřní prostor rozšiřují  a dávají mu jakousi přidanou hodnotu, možnost využít venkovního prostoru v těsné vazbě na interiér, bez ohledu na podlaží a jeho výšku nad terénem. Taková ranní kávička s výhledem z osmého patra není totiž  vůbec k zahození. Pokud vedla zrovna nestojí dvanáctipatrový panelák.

Balkon

Jedná se o konstrukci předsazenou před hlavní fasádu budovy, zpravidla volnou z více jak  dvou stran. Plochu která rozšiřuje plochu stavby.

Zdroj:  www.google.cz/maps/streetview

Zdroj: www.google.cz/maps/streetview

Z technického hlediska jde o  vykonzolovanou konstrukci, řečí statika „krakorec“. Nejčastěji ho známe jako prodloužený konec stropní konstrukce (bezpochyby má své výhody v jakém si odlehčení momentu v hlavním poli rozpětí, na druhou stranu tvoří jen těžko izolovatelný tepelný most). Druhou variantou je samotná konzola, která je do svislé konstrukce vložena pouze za cílem předsazení konstrukce. Materiálům se meze nekladou, ať už se jedná o železobetonové, ocelové nebo i dřevěné  prvky, nebo jen ocelové háky pro zavěšení.

Jako nevýhodu  balkonů můžeme zmínit omezenou délku vyložení (z pohledu uživatele hloubku balkonu), které se běžně pohybuje do 1,5 m. Odvážnější volí i více. Další nevýhoda je ryze konstrukční a to vznik tepelného mostu v místě vetknutí. Dnes se nejčastěji volí uvolnění jednoho stupně volnosti vložením podpory, použitím Izo-nosníku nebo jen „obalením“ detailu izolantem.

Zdroj: www.google.cz/maps/streetview/

Zdroj: www.google.cz/maps/streetview/

Lehké ocelové či masivní železobetonové. Možnostem se meze nekladou.  

Lodžie

Lodžie je také někdy nazývána  konstrukcí ustupující, kdy je plocha zapuštěna do hmoty domu a tak trochu nám ubírá zastavěné plochy, oproti balkonu. Ale to není pravidlem. Běžně můžeme najít lodžie předsazené před hlavní fasádu.

Hlavní rozdíl mezi lodžií a balkónem je statický. Lodžiová deska je pnuta jako prostý nosník mezi dvě podpory. Podpory mohou být jako samostatně stojící nebo vetknuté, nicméně tvoří ochranu proti bočním větrům, slunku i pohledům zvědavého souseda.

Limitující zde není hloubka, tak jako u balkonu, ale naopak rozpětí lodžie samotné. To už ale záleží na samotné materiálové bázi.

Zdroj: www.google.cz/maps/streetview/

Zdroj: www.google.cz/maps/streetview/

Lodžie najdeme třeba i u bytové výstavby panelovou technologií.   

Terasa

Když se řekne terasa, představím si nějakou pěknou grilovačku. Každopádně ze stavařského hlediska se jedná o venkovní plochu, která je vytvořena na terénu a navazuje na příslušné podlaží (nejčastěji 1 NP). Pravým opakem mého tvrzení jsou střešní terasy. Ty jsou zpravidla vytvořené jako provozní střecha, buď to na střeše samotné, nebo v rámci ustupujícího vyššího podlaží.

Zdroj: www.google.cz/maps/streetview/

Zdroj: www.google.cz/maps/streetview/

Ustupující podlaží vytvořila terasu v každém patře.

Poslední možností propojení interiéru a exteriéru, jak si pomyslná třešnička na dortu jsou „francouzská okna“. Popravdě, ani nevím proč se jim vlastně říká francouzská, ale bezpochyby se jedná o pojem v zaběhlý. Jedná se o dveře, které jsou zajištěny zábradlím proti pádu. Výhodou je vyšší prosklená plocha a výhled pro všechny výškové i věkové kategorie.

Zdroj: www.google.cz/maps/streetview/

Zdroj: www.google.cz/maps/streetview/

Bezpečnostní sklo je vhodným materiálem pro zábradlí. Neruší výhled ani ráz budovy. Ovšem folie imitující historické tvary…bez komentáře.