28 Dub 2014

Tepelný most- balkon

Den se dnem sešel a zase je tu další tepelný most.

Každý ve svém okolí narazil na nějakou předsazenou konstrukci, v podobě balkonu, markýzy, arkýře a podobně. Jedná se o účelný i architektonický prvek. Zvětší plochu bytu/domu, rozčlení fasádu. U markýzy nade dveřmi nám nekape za krk, když odemykáme dveře. Dnes si představme železobetonovu desku, která je vetknuta do cihelného zdiva a naším úkolem je provést kvalitní zateplení. Máme? Jdeme dále.

Neizolování balkonové konzoly.

Jaké máme tedy možnosti při zateplení? Konstrukci opomenout (nedoporučuje se) 🙂 , konstrukci zateplit obalením do izolantu. Avšak pozor! Tento postup, zvláště při vyšších tloušťkách izolantu, mění tvarový ráz prvku! To, co dříve působilo jako tenká, ladná markýzka může působit jako zavalitá, těžká deska, nevkusně trčící ze zdi! Poslední možností je odstranění této konstrukce a její nahrazení za konstrukci, která není spojena se zdivem- tudíš netvoří tepelný most (TM).

Tabulka níže mluví jasně. Podobně jako u soklu (zde) dochází k vyrýsování tepelného mostu s rostoucí tloušťkou izolace. Je dobré si povšimnout, že ani při masivní izolaci (200 mm) nad a pod betonovou deskou, není dosaženo hodnot normy. Osvědčilo se mi jedno pravidlo. „TéEmko můžu obalit jak chci, ale 0,05 W/mK tu vydupu jen těžko.“ Je to dáno samotnou geometrií a samotnou existencí konstrukce, která narušuje tepelně izolační obálku. Pokud není možné odstranění takové konstrukce, je pak nanejvýš vhodné najít optimální cestu, mezi vzhledem a ekonomikou provedení.

Závěr: s přibývající tloušťkou je třeba se více do hloubky zabývat řešením tepelných mostů a vazeb. Jejich vliv na úroveň celkového zateplení roste a zvláště v energeticky úsporných stavbách dokáže takový tepelný most zahýbat celkovou výší tepelných ztrát. Jinak řečeno, každá úroveň zateplení, má i svoji úroveň řešení tepelných mostů. Ovšem ani nadstandardní tloušťky tepelné izolace nám nezajistí redukci takového mostu. Jeho existenci prostě nezapřeme. Pro ty co staví novostavby, je lepší se takovýmto konstrukcím  vyhnout, popřípadě změnit jejich statické schéma.